Nie widać baneru Ochrona bankowości po otwarciu witryny banku

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Podczas odwiedzania witryny bankowości nie jest wyświetlany baner Ochrona bankowości.

Diagnoza

Ochrona bankowości może nie być uaktywniana po otwarciu witryny bankowości z kilku powodów. Na przykład:
 • Aby przyspieszyć proces uruchamiania komputera, nasz produkt odczekuje chwilę przed załadowaniem interfejsu użytkownika. Jeśli rozpoczniesz sesję bankowości natychmiast po uruchomieniu komputera, ten interfejs może nie pojawić się od razu.
 • Istnieje 60-sekundowe opóźnienie po zakończeniu poprzedniej sesji bankowości. Jeśli w tym czasie zostanie otwarta nowa sesja, ochrona bankowości nie zostanie uaktywniona.
 • Być może produkt został uaktualniony w tle.
 • Dany bank online może nie znajdować się w naszej bazie danych.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 • Upewnij się, że korzystasz z obsługiwanej przeglądarki: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox (ostatnie dwie wersje główne), Google Chrome (ostatnie dwie wersje główne).
  Uwaga: Przeglądarka Microsoft Edge nie jest obsługiwana ze względu na brak wtyczki do przeglądarki Edge.
 • Sprawdź, czy Ochrona bankowości jest włączona w ustawieniach:
  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Wybierz opcję Ustawienia > Ochrona przeglądania.
  3. W sekcji Ochrona bankowości kliknij suwak, aby włączyć Ochronę bankowości. Uwaga: do zmiany tych ustawień wymagane są uprawnienia administratora.
 • Jeśli produkt został uaktualniony, ponownie uruchom przeglądarkę i spróbuj jeszcze raz skorzystać z bankowości online.
 • Przełączanie funkcji zabezpieczeń produktu:
  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Wybierz pozycję Narzędzia > Wyłącz wszystkie funkcje zabezpieczeń.
  3. Wybierz opcję Wyłącz.Uwaga: do zmiany tych ustawień wymagane są uprawnienia administratora.
  4. Na stronie głównej produktu wybierz opcję Włącz, aby ponownie włączyć wszystkie funkcje zabezpieczeń.
 • Sprawdź, czy rozszerzenie Ochrona przeglądania jest włączona w używanej przeglądarce:
 • Spróbuj przejść do innego banku online. Jeśli tam funkcja działa, oznacza to, że Twój bank online prawdopodobnie nie znajduje się w naszej bazie danych. Prześlij dane banku online do analizy w naszym laboratorium:
  1. Kliknij opcję Submit a Sample (Prześlij próbkę).
  2. Na karcie URL Sample (Próbka adresu URL) wklej adres internetowy (URL) banku online w polu tekstowym Sample URL or IP address (Adres URL lub adres IP próbki).
  3. Zaznacz pole I want to give more details about this sample and to be notified of the analysis results (Chcę podać więcej informacji o tej próbce i otrzymać powiadomienie o wynikach) i wypełnij formularz kontaktowy.
  4. W obszarze URL Type (Typ adresu URL) wybierz pozycję Banking Protection related issue or problem (Problem związany z ochroną bankowości).
  5. W obszarze Problem Type (Typ problemu) wybierz pozycję Banking session does not activate when entering site(Sesja ochrony bankowości nie rozpoczyna się po otwarciu witryny).
  6. Podaj temat i opis próbki, udowodnij, że nie jesteś robotem, po czym kliknij opcję Submit URL sample (Prześlij próbkę adresu URL).

Jeśli problem nie ustąpi, może być konieczne ponowne zainstalowanie produktu firmy F-Secure.

Sign In or Register to comment.