Hvordan slår jeg av alle sikkerhetsfunksjoner?

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Vi vil ikke anbefale at du slår av sikkerhetsfunksjonene da dette vil gjøre datamaskinen åpen for angrep. Hvis du imidlertid har behov for å slå av alle sikkerhetsfunksjonene i produktet, gjør du som følger.

Slik slår du av alle sikkerhetsfunksjoner:

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Verktøy.
  3. Klikk på Slå av alle sikkerhetsfunksjoner.

    Det vises en advarsel fordi datamaskinen blir åpen for angrep hvis du slår av alle sikkerhetsfunksjoner.

  4. Klikk på Slå av.

Slik slår du på alle sikkerhetsfunksjoner:

  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Klikk på Slå på.
Sign In or Register to comment.