Nettbankbeskyttelse-banneret vises ikke ved bruk av et banknettsted

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptomer

Nettbankbeskyttelse-banneret vises ikke ved bruk av et banknettsted.

Diagnose

Det er noen mulige forklaringer på at Nettbankbeskyttelse ikke blir aktivert ved bruk av et banknettsted, for eksempel:
 • Rett etter at PC-en er startet venter produktet et øyeblikk før det laster inn brukergrensesnittet, slik at PC-en starter raskere. Hvis du starter nettbankøkten umiddelbart etter å ha startet PC-en, vises kanskje ikke grensesnittet med en gang.
 • Det er en 60 sekunders "avkjølingsperiode" etter avslutning av forrige nettbankøkt. Hvis du starter en ny økt i dette tidsrommet, blir ikke nettbankbeskyttelsen aktivert.
 • Produktet kan ha blitt oppgradert i bakgrunnen.
 • Nettbanken er kanskje ikke inkludert i databasen vår.

Løsning

Gjør følgende for å hjelpe med problemløsingen:
 • Pass på at du bruker en nettleser som støttes: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox (2 nyeste hovedversjoner), Google Chrome (2 nyeste hovedversjoner).
  Merk: Microsoft Edge støttes ikke på grunn av mangelen på nettlesertillegg for Edge.
 • Kontroller at Nettbankbeskyttelse er aktivert i innstillingene:
  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Innstillinger > Sikker nettlesing.
  3. Klikk på glidebryteren under Nettbankbeskyttelse for å slå på Nettbankbeskyttelse. Merk: Du trenger administrative rettigheter for å endre innstillingene.
 • Hvis produktet har blitt oppgradert, omstarter du nettleseren og forsøker å åpne nettbanken igjen.
 • Slå produktsikkerhetsfunksjonene av og på:
  1. Åpne F-Secure-sikkerhetsproduktet.
  2. Velg Verktøy > Slå av alle sikkerhetsfunksjoner.
  3. Velg Slå av. Merk: Du må ha administrative rettigheter for å endre innstillingene.
  4. Velg Slå på på produktets hovedside for å aktivere alle sikkerhetsfunksjonene igjen.
 • Kontroller at Nettbankbeskyttelse-tillegget er aktivert i nettleseren du bruker:
 • Prøv å bruke en annen nettbank, og hvis det går, er nettbanken din sannsynligvis ikke inkludert i databasen vår. I så fall underretter du laboratoriene våre om nettbanken på denne måten:
  1. Gå til Legg ved eksempel.
  2. Lim inn nettbankens nettadresse (URL) i tekstboksen Eksempel-URL eller IP-adresse på fanen URL-eksempel.
  3. Merk av for Jeg ønsker å gi flere opplysninger om eksempelet og bli varslet om analyseresultatene, og fyll ut kontaktskjemaet.
  4. Velg Problem relatert til Nettbankbeskyttelse under URL-type.
  5. Velg Nettbankøkt aktiveres ikke ved åpning av nettsted under Problemtype.
  6. Oppgi et emne og en beskrivelse for eksempelet, vis at du ikke er en robot, og klikk på Send URL-eksempel.

Hvis problemet vedvarer, kan det være nødvendig å installere F-Secure-produktet på nytt.