Nyheter i F-Secure SAFE för PC/Internet Security

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

I den här artikeln beskrivs viktiga ändringar och funktioner, samt korrigeringar som lanserats i de senaste versionerna av F-Secure SAFE för PC och Internet Security.

Version 17.7

Släpptes augusti/2019

Användargränssnittet Nya inställningar
 • Ett nytt användargränssnitt som kombinerar virusskydd och vanliga inställningar.
 • Du kan visa inställningarna utan administratörsrättigheter. Det krävs fortfarande administratörsrättigheter för att redigera inställningarna.
 • En ny supportsida med information, verktyg och länkar som är relaterade till supportärenden, inklusive uppgifter om din prenumeration.
Logga ut från SAFE-kontot
 • En utloggningsfunktion har lagts till i det huvudsakliga användargränssnittet. När du vill växla mellan konton kan du använda den för att logga ut från ditt aktuella konto och låta klienten löpa ut. Du behöver logga in igen för att använda den.
Övriga förbättringar
 • Användningen av länken Hantera/förnya prenumeration har förbättrats. SAFE: Hantera prenumeration-länken öppnar SAFE-portalen och Internet Security: Hantera prenumeration-länken är inte längre synlig.
 • Uppmaningen om att starta om har ett alternativ som låter dig välja när den ska påminna dig igen.
 • Vyn med de senaste händelserna har ett alternativ som låter dig se händelser från alla användare. Detta kräver administratörsrättigheter.

Version 17.6

Släpptes april/2019

Bankskydd rensar urklipp
För ytterligare säkerhet rensas all information från urklipp när en banksession avslutas.
En påminnelse om omstart har lagts till
En påminnelse visas om datorn behöver startas om, t.ex. efter att en realtidsgenomsökning eller schemalagd genomsökning har tagit bort ett skadligt systemangrepp.
Förbättrad statistik
Produktens huvudsida visar nu en statistikräknare för olika säkerhetsåtgärder, som antal filer som genomsökts och webbplatsrykten som har kontrollerats.
Andra allmänna förbättringar
 • Funktionen Surftid har döpts om till Gränser för enhetsanvändning; funktionaliteten är densamma.
 • Stöd för kroatiska har lagts till.
 • Vissa användargränssnitt har omimplementerats med hjälp av Microsoft .NET Framework 4.7.2. Om du inte har Microsoft .NET Framework 4.7.2 installerat installeras det automatiskt under installation/uppgradering.
Övergripande förbättring av genomsökningsmotorn
 • Motorn använder webbläsarens webbmarkering för att avgöra om en fil ska analyseras i Security Cloud. Detta förbättrar detektionen av oönskade applikationer.
 • Prestandaförbättringar av genomsökning när du installerar applikationer.
 • Förbättrade kontroller av webbplatsrykte från Security Cloud för Surfskyddet.
 • Förbättrad pålitlighet för motoruppdateringar.

Version 17.5

Släpptes jan/2019

Förbättringar av dialogrutor och meddelanden
 • ”Senaste händelser” har fått en Rensa alla-knapp.
 • Det avancerade nätverksskyddets popup-meddelande för en potentiellt oönskad applikation (riskprogram) har en Lita på-knapp.
 • DeepGuards popup-meddelande för en potentiellt oönskad applikation (riskprogram) har en Ta bort-knapp.
Förbättringar av Familjeregler
 • Huvudgränssnittet visar en varning om ett barns konto har administrativa rättigheter och Föräldrakontroll/Familjeregler är aktiverade.
 • Funktionen Tillåt/neka webbplatser fungerar för internationella webbsidor, inte bara webbplatser.
Produktarkitekturen har förändrats
 • Istället för tre separata moduler som kombineras för att utgöra produkten finns det nu enbart ett enskilt paket.
 • Produkten installeras först och licensen anges/förvärvas efter installationen.
 • Den nya arkitekturen gör installationen och uppdateringarna pålitligare.
 • Mindre diskutrymme krävs.
 • Minnets fotavtryck har minskats (med undantag för Ultralight-processer).
Ny design av undersystemet för prenumerationer/licensiering
 • En prenumerationspåminnelse visas först som ett popup-meddelande och som en dialogruta enbart närmare utgångsdatumet.
 • Prenumerationens slutdatum visas i den lokala tidszonen med timprecision.
 • Huvudgränssnittet har en Hantera prenumeration-länk, som omvandlas till en Förnya-länk när prenumerationen håller på att gå ut.
 • En prenumerationsuppdatering visas som ett popup-meddelande med det nya slutdatumet (om tillgängligt).
 • Prenumerationsstatusen uppdateras snabbare och i alla produktdelar samtidigt.
 • De nya databaserna för virussignaturer laddas inte ned när produkten har gått ut.
Övriga förbättringar
 • När du rapporterar en webbplats från Surfskyddets blockeringssida är URL:en redan förifylld in formuläret.
 • Stöd för koreanska har lagts till.
 • F-Secures supportverktyg har förbättrats:
  • F-Secures supportverktyg har stöd för hög upplösning och tillgänglighetsfunktioner.
  • F-Secures supportverktyg använder zlib för komprimering istället för 7-zip. Nu är det enklare för dig att inspektera vad som har samlats in innan du skickar det till F-Secure. Detta bidrar till sekretess och transparens.
Följande funktioner har tagits bort:
 • Sidan Installation slutförd, då den inte hade något mervärde.
 • En varning som anger att brandväggen är avaktiverad. Windows visar redan varningen.
 • Tidslåsläge för surfning. Nu är hela enheten alltid låst.
 • Sidan Installerade applikationer från Vanliga inställningar.
 • Sidan Prenumerationsnycklar från Vanliga inställningar.

Version 17.4

Släpptes maj/2018

Molnbaserat virusskydd aktiveras för alla användare som standard under installationen
I syfte att säkerställa att alla användare skyddas av Security Cloud aktiveras den här funktionen automatiskt som standard för alla nya installationer av produkten. Du kan avaktivera funktionen, även om det inte rekommenderas, från Vanliga inställningar.
Förbättringar av Bankskydd
Bankskydd använder hänvisarhistorik för att tillåta att du återvänder till oklassificerade webbutiker efter en betaltransaktion.
Förbättrad användbarhet för produktmeddelanden
Förbättrade produktmeddelanden: I Windows 10 använder produkten popup-meddelanden och i Windows 7 och 8 har vi gett meddelandena en ny design.
GDPR-efterlevnad
GDPR-godkänd behörighet att samla in data för produktförbättring. Du kan välja att skicka produktförbättringsdata till F-Secure under installationen eller från de vanliga inställningarna.
Felkorrigeringar och prestandaförbättringar
 • Förbättrad historik över produkthändelser.
Följande funktioner har tagits bort:
 • Det finns inte längre stöd för Internet Explorer 10

Version 17.3

Släpptes mars/2018

Förbättrat skydd mot ransomware
 • Vanliga dokumentmappar får ett extra skyddslager mot ransomware.
 • Fliken Skyddade (mappar) har lagts till i användargränssnittet för App- och filkontroll. Detta används för funktionen ransomwareskydd.
Förbättringar av aktiveringen av Bankskydd
Aktiveringen av Bankskydd har förbättrats så att den inte utlöses när inga bankwebbplatser öppnas.
SafeSearch-filtrering på strikt nivå för barn
När innehållsfiltrering aktiveras, så aktiveras även SafeSearch-filtrering på strikt nivå för barn, inklusive Google, Yahoo, Bing och Youtube. (enbart SAFE)
Allmänna prestandaförbättringar
 • Stöd för Youtube har lagts till i sökresultatfiltren.
 • Olika grafikelement i användargränssnittet har uppdaterats för 4k-skärmar.
 • I Inställningar för virusskydd > sidan Brandvägg har kryssrutan Avancerat nätverksskydd ersatts med ett reglage av konsekvensskäl.
Följande funktioner har tagits bort:
 • Användarstatistik för Föräldrakontroll. Statistiken återställs i ett annat format i kommande versioner.
 • Virusgenomsökning av installationsprogrammet. Detta användes huvudsakligen i Windows 7.
Sign In or Register to comment.