Archived

This section is archived and will no longer be updated. For the latest articles about F-Secure products and services, go to the new and improved How-tos & FAQs.

Jak zainstalować aplikację F-Secure SAFE na urządzeniu z systemem Android (film)

L10nL10n Posts: 4,872

Wskazówka: Aby włączyć napisy do filmu, kliknij ikonę Napisy w prawym dolnym rogu ekranu filmu. Aby wybrać napisy w innym języku (jeśli są dostępne), kliknij ikonę Ustawienia i wybierz preferowany język.

Sign In or Register to comment.