Czyszczenie folderu Tymczasowe pliki internetowe w systemie Microsoft Windows

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Folder Tymczasowe pliki internetowe w systemach Microsoft Windows zawiera pliki pobrane przez program Internet Explorer z witryn przeglądanych przez użytkownika. Mogą to być na przykład obrazy, strony HTML oraz pliki wykonywalne i skrypty. Produkt firmy F-Secure może wykryć wirusy i oprogramowanie w tym folderze.

W tym artykule wyjaśniono, co można zrobić w przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania w folderze Tymczasowe pliki internetowe.

Lokalizacja folderu Tymczasowe pliki internetowe

Windows 7

  • C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5
  • C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5

Windows 8, 8.1 i 10

  • C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache

Uwaga: Te pliki to ukryte pliki systemowe. Aby uzyskać do nich dostęp, należy zmienić opcje folderów.

Usuwanie plików z folderu Tymczasowe pliki internetowe

Jeśli folder Tymczasowe pliki internetowe zawiera złośliwe oprogramowanie, zalecamy usunięcie wszystkich plików z tego folderu. Nie spowoduje to utraty żadnych danych, ponieważ ten folder zawiera tylko pliki pamięci podręcznej.

Aby usunąć te pliki w systemach Windows 7, 8, 8.1 i 10:

  1. Wybierz kolejno pozycje Start > Panel sterowania > Opcje internetowe. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości internetowe.
  2. Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania wybierz przycisk Usuń. Zostanie otwarte okno dialogowe Usuwanie historii przeglądania.
  3. Zaznacz pole wyboru Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryn internetowych, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wszystkie kopie stron internetowych, obrazów i multimediów zapisane w celu przyspieszenia wyświetlania.
Sign In or Register to comment.