Map met tijdelijke internetbestanden opschonen in Microsoft Windows

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

De map Tijdelijke internetbestanden in Microsoft Windows-computersystemen bevat bestanden, zoals afbeeldingen, HTML-pagina's, exe- en scriptbestanden, die Internet Explorer heeft gedownload van websites die door de gebruiker zijn bezocht. Soms detecteert een product van F-Secure virussen en adware in deze map.

In dit artikel wordt toegelicht wat u kunt doen wanneer malware wordt gevonden in de map Tijdelijke internetbestanden.

Locatie van de map Tijdelijke internetbestanden

Windows 7

  • C:\Users\<naam_gebruiker>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5
  • C:\Users\<naam_gebruiker>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5

Windows 8, 8.1 en 10

  • C:\Users\<naam_gebruiker>\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache

Opmerking: Deze bestanden zijn verborgen systeembestanden. Als u deze bestanden wilt openen, moet u wijzigingen aanbrengen in de mapopties.

Bestanden verwijderen uit de map Tijdelijke internetbestanden

Als de map Tijdelijke internetbestanden malware bevat, raden we u aan alle bestanden in de map te verwijderen. Omdat de bestanden kopieën in het cachegeheugen zijn, gaan er geen gegevens verloren.

De bestanden in Windows 7, 8, 8.1 en 10 verwijderen:

  1. Selecteer Start > Configuratiescherm > Internetopties. Het dialoogvenster Eigenschappen van internet wordt geopend.
  2. Op het tabblad Algemeen, selecteert u onder Browsegeschiedenis de knop Verwijder ... Het dialoogvenster Browsegeschiedenis verwijderen wordt geopend.
  3. Schakel het selectievakje Tijdelijke internetbestanden en websitebestanden in en klik op Verwijderen om alle kopieën van webpagina's, afbeeldingen en media die zijn opgeslagen te verwijderen voor een snellere weergave.
Sign In or Register to comment.