Rydde mappen for midlertidige Internett-filer i Microsoft Windows

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Mappen for midlertidige Internett-filer på Microsoft Windows-datasystemer inneholder filer, som bilder, HTML-sider, kjørbare filer og skriptfiler, som Internet Explorer har lastet ned fra nettsteder brukeren har besøkt. Noen ganger kan F-Secure-produktet finne virus og reklameprogrammer i mappen.

Denne artikkelen forklarer hva du kan gjøre hvis det finnes skadelig programvare i mappen for midlertidige Internett-filer.

Plassering av mappen for midlertidige Internett-filer

Windows 7

  • C:\Brukere\<brukernavn>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5
  • C:\Brukere\<brukernavn>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5

Windows 8, 8.1 og 10

  • C:\Brukere\<brukernavn>\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache

Merk: Disse filene er skjulte systemfiler, Du må gjøre endringer i mappealternativene for å få tilgang til filene.

Slette filer fra mappen for midlertidige Internett-filer

Hvis mappen for midlertidige Internett-filer inneholder skadelig programvare, anbefaler vi at du sletter alle filene i mappen. I og med at filene i mappen bare er bufrede kopier, mister du ingen data.

Slik sletter du filer i Windows 7, 8, 8.1 og 10:

  1. Velg Start > Kontrollpanel > Alternativer for Internett. Dialogboksen Egenskaper for Internett åpnes.
  2. Velg Slett ... på fanen Generelt under Leserlogg. Dialogboksen Slett leserloggen åpnes:
  3. Merk av for Midlertidige Internett-filer og nettstedsfiler og klikk på Slett for å slette alle kopier av nettsider, bilder og medier som har blitt lagret med tanke på raskere nettlesing.