Rensa temporära internetfiler i Microsoft Windows

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Mappen Temporära Internetfiler i datorsystem med Microsoft Windows innehåller filer – till exempel bilder, HTML-sidor, körbara filer och skriptfiler – som Internet Explorer har laddat ned från webbplatser som användaren har besökt. I vissa fall kan F-Secures produkt upptäcka virus och annonsprogram i den här mappen.

I den här artikeln förklarar vi vad du kan göra om skadeprogram hittas i mappen Temporära Internetfiler.

Här finns mappen Temporära Internetfiler

Windows 7

  • C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5
  • C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Low\Content.IE5

Windows 8, 8.1 och 10

  • C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache

Anm: De här filerna är dolda systemfiler. För att komma åt dem måste du ändra mappalternativen.

Ta bort filer från mappen Temporära Internetfiler

Om mappen Temporära Internetfiler innehåller skadeprogram rekommenderar vi att du raderar alla filer i mappen. Eftersom filerna endast är cachelagrade kopior försvinner inga verkliga data.

Så här raderar du filerna i Windows 7, 8, 8.1 och 10:

  1. Klicka på Start > Kontrollpanelen > Internetalternativ. Dialogrutan Egenskaper för Internet öppnas.
  2. På fliken Allmänt, under Webbhistorik, klickar du på knappen Ta bort.... Dialogrutan Ta bort webbhistorik öppnas:
  3. Markera kryssrutan Temporära Internetfiler och webbplatsfiler och klicka på Ta bort för att radera alla kopior av webbsidor, bilder och media som har sparats för snabbare visning.
Sign In or Register to comment.