Hva gjør "datatelleren" i F-Secure SAFE PC/Internet Security?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Datatelleren viser informasjon om hvordan produktet beskytter deg og datamaskinen. Telleren finnes nederst på hovedskjermbildet i produktet og roterer, slik at den viser den nyeste informasjonen etter hvert som den registreres.

Hvis noe fanger din interesse, kan du klikke på telleren, så utvides visningen slik at du får mer spesifikke data.

Kategoriene

Dataene som oppgis, deles inn i disse kategoriene:

Elementer/objekter som sjekkes eller bekreftes
  • filer sjekket av sanntidsskanner
  • programmer bekreftet av DeepGuard
  • nedlastinger skannet for trusler
  • nettsteder kontrollert
  • nettbankøkter sikret
Hendelser/objekter som er blokkert
  • filer blokkert av sanntidsskanner
  • nedlastinger blokkert
  • skadelige nettsteder blokkert
  • programmer blokkert av DeepGuard

Hva er inkludert

Data registreres enten for hele systemet eller for brukeren, avhengig av hva slags objekt/element det er. Når det gjelder telleren "filer sjekket av sanntidsskanner" for eksempel, inkluderer den data for alle brukerkontoer på en gitt datamaskin. Når det gjelder "nedlastinger skannet for trusler", inkluderer den telleren data per bruker og bare skanninger gjort i den aktive brukerøkten. Den telleren viser derfor ulike data for hver bruker av datamaskinen.

Se emnet Vise beskyttelsesstatistikk i den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon om hvilke data som er inkludert.

Oppdateringsintervaller

Tellerne oppdateres hvert 15. til 25. sekund når en operasjon har funnet sted og data er registrert.

Data er tilgjengelig for følgende tidsperioder: siste år, 30 dager og 7 dager. Hvis en teller ikke har aktive data, vises den ikke.