Vad gör ”dataräknaren” i F-Secure SAFE PC/Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Dataräknaren visar information om hur produkten skyddar dig och din dator. Räknaren finns längst ned i produktens huvudvy och roterar den senaste informationen i takt med att den registreras.

Om det är något som intresserar dig kan du klicka på räknaren, så utökas vyn för att visa mer specifika data.

Kategorierna

Tillhandahållna data delas upp i följande kategorier:

Kontrollerade eller verifierade objekt
  • Filer som har kontrollerats med genomsökning i realtid
  • Applikationerna har verifierats av DeepGuard
  • Hämtade filer som har genomsökts för hot
  • Verifierade webbplatser
  • Säkrade banksessioner
Blockerade händelser/objekt
  • Filer som har blockerats under genomsökning i realtid
  • Nedladdningar som har blockerats
  • Skadliga webbplatser som har blockerats
  • Applikationer blockerade av DeepGuard

Det här ingår

Beroende på typen av objekt registreras data antingen på systembasis eller användarbasis. Med räknaren ”Filer kontrollerade av realtidsgenomsökare” omfattar detta exempelvis data för alla användarkonton på en viss dator. Räknaren ”Nedladdningar genomsökta efter hot” omfattar istället data per användare och enbart genomsökningar gjorda under den aktuella användarsessionen. Därför varierar de data som visas i den här räknaren utefter varje användare på datorn.

Mer information om vad som ingår i data finns i ämnet Visa skyddsstatistik i online-hjälpen.

Uppdateringsintervall

Räknarna uppdateras var 15:e till 25:e sekund när en åtgärd har genomförts och data registrerats.

Data är tillgängliga för följande tidsperioder: senaste året, senaste 30 dagarna och senaste 7 dagarna. Om räknaren inte har några aktiva data visas den inte.

User_110207