Mitä F-Secure SAFE PC/Internet Security -tuotteen tietojen "laskuri" tekee?

This discussion has a more recent version.

Tietojen laskuri näyttää tietoja siitä, miten tuote suojaa sinua ja tietokonettasi. Laskuri näkyy tuotteen päänäkymän alareunassa. Siinä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaan, mitä on viimeksi kirjattu.

Jos näet jotain, josta haluat lisätietoja, voit napsauttaa laskuria, niin näkymä laajentuu näyttämään tarkempia tietoja.

Luokat

Näytettävät tiedot on jaettu seuraaviin luokkiin:

Tarkistetut tai vahvistetut kohteet/objektit
  • Reaaliaikaisen tarkistuksen tarkistamien tiedostojen määrä
  • DeepGuardin vahvistamat sovellukset
  • Lataukset, jotka on tarkistettu uhkien varalta
  • Vahvistetut verkkosivustot
  • Suojatut pankki-istunnot
Estetyt tapahtumat/objektit
  • Reaaliaikaisen tarkistuksen torjumien tiedostojen määrä
  • Estetyt lataukset
  • Estetyt haitalliset sivustot
  • DeepGuardin estämät sovellukset

Mitä tietoihin sisältyy?

Tiedot tallennetaan objektin tai kohteen tyypin mukaan joko järjestelmän laajuisesti tai käyttäjäperusteisesti. Esimerkiksi reaaliaikaisen tarkistuksen tarkistamien tiedostojen laskuri näyttää tiedot liittyen kaikkiin tietyn tietokoneen käyttäjätileihin. Uhkien varalta tarkistettujen latausten laskuri sen sijaan näyttää käyttäjäkohtaisia tietoja ja vain nykyisen käyttäjäistunnon aikana tehdyt tarkistukset. Tästä syystä tässä laskurissa näkyvät tiedot ovat erilaisia kullekin tietokoneen käyttäjälle.

Lisätietoja siitä, mitä tietoihin sisältyy, on online-ohjeen suojaustietojen tarkastelua käsittelevässä kohdassa.

Päivitysvälit

Laskurien tiedot tarkistetaan 15 - 25 sekunnin välein, kun toiminto on tehty ja tiedot on kirjattu.

Tiedot ovat käytettävissä seuraavilta ajanjaksoilta: viime vuosi, edelliset 30 päivää ja edelliset 7 päivää. Jos laskurissa ei ole aktiivisia tietoja, sitä ei näytetä.

Sign In or Register to comment.