Jak połączyć aplikację KEY z subskrypcją produktu F-Secure TOTAL po zainstalowaniu tej aplikacji na

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Należy połączyć dane hasła z subskrypcją produktu TOTAL. Aby to zrobić, aktywuj subskrypcję produktu TOTAL w aplikacji KEY w następujący sposób:

  1. Otwórz aplikację i zaloguj się przy użyciu hasła głównego.
  2. Na pasku menu głównego (u góry po lewej) wybierz opcję Subskrypcja.
  3. Kliknij opcję Wybierz dostawcę, a potem pozycję F-Secure. Zostanie wyświetlona strona logowania do usługi My F-Secure.
  4. Podaj dane logowania i wybierz opcję Zaloguj się. Po zalogowaniu zostaną wyświetlone szczegóły subskrypcji, a dane hasła będą powiązane z subskrypcją produktu TOTAL.

Uwaga: Jeśli pozycja F-Secure nie będzie widoczna po wybraniu kolejno opcji Subskrypcja > Wybierz dostawcę, zaktualizuj oprogramowanie F-Secure KEY w odpowiednim sklepie z aplikacjami.