Jak aktywować subskrypcję produktu F-Secure TOTAL w aplikacji FREEDOME VPN po zainstalowaniu tej apl

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Aby aktywować subskrypcję produktu TOTAL w aplikacji FREEDOME, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz aplikację i wybierz opcję Subskrypcja.
  2. Wybierz pozycję Aktywuj subskrypcję.
  3. Wybierz opcję Zaloguj się.
  4. Z listy dostawców usług wybierz pozycję F-Secure i zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła do usługi My F-Secure.
  5. Nadaj nazwę swojemu urządzeniu i wybierz przycisk Kontynuuj.
  6. Wybierz przycisk OK.

Po wykonaniu powyższych czynności subskrypcja produktu TOTAL będzie aktywna w aplikacji FREEDOME na telefonie iPhone / tablecie iPad.