Hvordan fornye F-Secure SAFE-abonnementet med en kode

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Følg denne veiledningen for å fornye F-Secure SAFE med en kode.

  1. Logg deg på My F-Secure med brukernavnet og passordet ditt for kontoen.
  2. Velg Abonnement på øvre linje i My F-Secure.
  3. Velg Oppgi en kode under Oversikt. Vinduet Innløs koden blir åpnet.
  4. Skriv abonnementskoden (finnes på F-Secure-esken eller -kortet) under Oppdater det gjeldende abonnementet, og velg Fortsett.
  5. Kontroller abonnementsdetaljene, og hvis de er riktige, klikker du på Godta.

Merk: Den nye koden kan endre antall enheter du kan beskytte. Dessuten blir abonnementstiden som koden angir, lagt til de resterende dagene i det gjeldende abonnementet. Gjenværende deler av en prøveperiode kompenseres ikke.

Sign In or Register to comment.