Så här förnyar du din prenumeration på F-Secure SAFE med en kod

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Följ de här stegen för att förnya F-Secure SAFE med en förpackningskod.

  1. Logga in på My F-Secure med användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
  2. På sidan My F-Secure väljer du Prenumeration i det övre fältet.
  3. Under Översikt väljer du Ange en kod. Fönstret Lös in din kod öppnas.
  4. Under Uppdatera din aktuella prenumeration anger du din prenumerationskod (som du hittar på förpackningen eller kortet från F-Secure) och väljer Fortsätt.
  5. Verifiera prenumerationsuppgifterna. Om de stämmer klickar du på Godkänn.

Anm: Den nya koden kan ändra det antal enheter du kan skydda. Dessutom läggs prenumerationstiden från koden till utöver de återstående dagarna med din aktuella prenumeration. Återstående dagar med testversion kompenseras ej.