Jak zainstalować program .NET Framework 4.7.2?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Program Microsoft .NET Framework 4.7.2 jest wymagany do uruchamiania aplikacji w środowiskach systemu Windows. Produkty firmy F-Secure, takie jak F-Secure SAFE (od wersji 17.6) będą wymagać tej wersji programu .NET Framework na potrzeby wyświetlania interfejsu użytkownika produktów.

Normalnie podczas instalowania produktów firmy F-Secure instalator sieciowy automatycznie spróbuje zainstalować program .NET Framework, jeśli nie ma go w środowisku. Jeśli jednak instalacja programu .NET Framework się nie powiedzie, użytkownikowi zostanie zwrócony komunikat o błędzie z linkiem do informacji o tym, jak zainstalować program .NET Framework ręcznie.

Aby zainstalować program .NET Framework 4.7.2, wykonaj następujące czynności:

  1. Wejdź na stronę https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework-runtime/net472.
  2. Kliknij łącze Download .NET Framework 4.7.2, aby pobrać ten program, i zapisz plik wykonywalny.
  3. Znajdź plik w folderze Pobrane, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
  4. Zaznacz pole, aby zaakceptować postanowienia licencyjne, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj. Instalacja zostanie rozpoczęta.
  5. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ.

    Uwaga: Należy ponownie uruchomić komputer w celu ukończenia instalacji.

Uwaga: W razie niepowodzenia instalacji sprawdź komunikat o błędzie. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu na podstawie komunikatu o błędzie, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy F-Secure.

Sign In or Register to comment.