Om varsler i F-Secure SENSE for Android

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SENSE-appen sender deg varsler om visse appaktiviteter. Varslene fra SENSE-appen er PÅ som standard.

Når du mottar et varsel, vises et indikatorsymbol på telefonens statuslinje. Hvis du vil ha mer informasjon om varselet, åpner du varselpanelet ved å dra statuslinjen nedover. Utvid varselet ved dra nedover på det med to fingrer, eller ved å trykke på pilen ned.

Du kan tilpasse varselinnstillingene for SENSE-appen akkurat som for alle apper på Android-enheten. Avhengig av enheten, trykker og holder du enten på SENSE-varselet eller åpner varselinnstillingene til SENSE-appen under systeminnstillingene for å få tilgang til varselinnstillingene i SENSE.

Android 8.0 og nyere har varselkategorier som kan endres og aktiveres uavhengig av hverandre. Trykk på ønsket varselkategori for å vise de kategorispesifikke varselinnstillingene. SENSE-appen har for øyeblikket disse tre kategoriene:

  • Appsikkerhetsvarsler - Vises bare når det er oppdaget skadelig programvare på enheten.
  • Appsikkerhet - Løpende varsling gir informasjon om forbindelsen til SENSE-nettverket.
  • Skanning pågår - Vises bare når skanning pågår.

Merk: Når F-Secure gjør endringer i varselfunksjonen og oppdaterer F-Secure SENSE-appen, kan brukere få denne systemmeldingen på innstillingssiden for appvarsler:

1 kategori slettet
Dette er en standardsystemmelding som ikke krever at brukeren gjør noe.