Om beskeder i F-Secure SENSE til Android

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SENSE-appen sender dig beskeder om visse appaktiviteter. Beskederne fra SENSE-appen er som standard slået TIL.

Når du modtager en besked, vises der et indikatorikon på din telefons statuslinje. Hvis du vil se flere oplysninger om beskeden, skal du åbne beskedpanelet ved at trække statuslinjen nedad. Udvid beskeden ved at trække den nedad med to fingre eller ved at trykke på pil ned.

Som med alle apps på din Android-enhed kan du tilpasse beskedindstillingerne for SENSE-appen. For at få adgang til beskedindstillingerne for SENSE skal du afhængigt af enheden enten trykke og holde nede på SENSE-beskeden eller åbne beskedindstillingerne for SENSE-appen fra systemindstillingerne.

Android 8.0 og nyere har beskedkategorier, der kan justeres og aktiveres hver for sig. Hvis du vil have vist kategorispecifikke beskedindstillinger, skal du trykke på den ønskede beskedkategori. SENSE-appen har i øjeblikket følgende tre kategorier:

  • Beskeder om appsikkerhed – vises kun, når der er registreret malware på enheden.
  • Appsikkerhed – løbende besked med oplysninger om forbindelse til SENSE-netværket.
  • Scanning i gang – vises kun, når scanning er i gang.

Bemærk: Når F-Secure foretager ændringer af beskedfunktionen og opdaterer F-Secure SENSE-appen, kan brugere se følgende systemmeddelelse på siden med indstillinger for appbeskeder:

1 kategori blev slettet
Dette er en standardsystemmeddelelse, som ikke kræver handling fra brugeren.