Jak włączyć weryfikację dwuetapową na koncie F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Zaloguj się na koncie usługi My F-Secure za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
  2. Po zalogowaniu wybierz pozycję <Twoja nazwa> > Ustawienia konta, a następnie wybierz pozycję Ustawienia konta F-Secure.
  3. Obok stanu Weryfikacja dwuetapowa kliknij przycisk Zmień.
  4. W obszarze Zmień stan kliknij opcję Wyłącz. Zostanie otwarte okno Wyłącz weryfikację dwuetapową.
  5. Kliknij opcję Wyłącz.

Po wyłączeniu weryfikacji dwuetapowej na koncie My F-Secure podczas logowania nie będzie trzeba podawać kodu zabezpieczeń.

Sign In or Register to comment.