Mam skonfigurowane uwierzytelnianie dwuetapowe w usłudze My F-Secure i nie mogę się zalogować. Co zr

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Czasami nie można uzyskać dostępu do usługi My F-Secure przy użyciu mobilnej aplikacji do uwierzytelniania zainstalowanej na urządzeniu przenośnym, jeśli na przykład zgubiono telefon lub jest on uszkodzony.

Diagnoza

Włączono uwierzytelnianie dwuetapowe w usłudze My F-Secure, ale bez dostępu do telefonu komórkowego nie można utworzyć kodu uwierzytelniającego przy użyciu mobilnej aplikacji do uwierzytelniania na urządzeniu przenośnym.

Rozwiązanie

Zaloguj się w usłudze My F-Secure przy użyciu kodów odzyskiwania, które zostały utworzone podczas konfigurowania uwierzytelniania dwuetapowego w tej usłudze.

Uwaga: Jeśli skonfigurowano uwierzytelnianie dwuetapowe w usłudze My F-Secure, kody odzyskiwania pozwalają awaryjnie uzyskać dostęp do konta. Jeśli nie masz tych kodów, nie będziesz w stanie zalogować się na koncie.