Pomimo odnowienia subskrypcji F-Secure produkt nadal informuje o jej wygaśnięciu

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Subskrypcja F-Secure produktu pozostaje wygasła nawet po kupieniu odnowienia.

Diagnoza

Subskrypcja produktu może być nadal wygasła z wielu powodów.
 • Niezgodność produktu i subskrypcji

  Być może przy odnawianiu wybrano inny produkt firmy F-Secure niż kupiony wcześniej.

 • Produkt nie został zsynchronizowany z serwerem subskrypcji

  Jeśli niedawno odnowiono subskrypcję F-Secure, być może produkt jeszcze nie sprawdził stanu subskrypcji na serwerze.

 • Problem z bazą danych subskrypcji

  Być może w procesie odnawiania baza danych subskrypcji uległa uszkodzeniu.

Rozwiązanie

Niezgodność produktu i subskrypcji

Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany ten sam produkt, do którego masz subskrypcję.

Sprawdź stan produktu zainstalowanego na komputerze:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu na pasku zadań.
 2. Kliknij opcję Informacje.
 3. Sprawdź nazwę produktu firmy F-Secure wyświetlaną na ekranie.
Sprawdź, do którego produktu masz dostęp w usłudze My F-Secure:
 1. Zaloguj sie w usłudze My F-Secure.
 2. Kliknij opcję Zamówienia i płatności na górnym pasku nawigacji.
 3. Sprawdź nazwę produktu firmy F-Secure w obszarze Subskrypcja.

Jeśli nazwy produktów są inne, odinstaluj produkt z komputera i zainstaluj go przy użyciu usługi My F-Secure.

Produkt nie został zsynchronizowany z serwerem subskrypcji

Ręcznie zaktualizuj produkt zainstalowany na komputerze:
 1. Otwórz produkt firmy F-Secure.
 2. Kliknij kartę Narzędzia.
 3. Wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.

Problem z bazą danych subskrypcji

Jeśli problem z subskrypcją nie ustąpi, spróbuj ponownie zainstalować produkt przy użyciu usługi My F-Secure lub skontaktuj się z pomocą techniczną.

Sign In or Register to comment.