Co to jest weryfikacja dwuetapowa w usłudze My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Weryfikacja dwuetapowa to funkcja, która umożliwia skuteczniejsze zabezpieczenie konta My F-Secure. Dzięki tej dodatkowej warstwie nikt nie może zalogować się na Twoje konto, nawet jeśli odkryje hasło.

Kiedy próbujesz się zalogować na swoim koncie (lub robi to inna osoba), weryfikacja dwuetapowa powoduje wyświetlenie prośby o podanie dwóch informacji, które znasz tylko Ty: hasła i niepowtarzalnego kodu zabezpieczeń. Kod zabezpieczeń jest generowany przy użyciu oprogramowania do uwierzytelniania, takiego jak Google Authenticator czy Duo Mobile, które możesz zainstalować na urządzeniu przenośnym.

Kiedy weryfikacja dwuetapowa jest włączona, do zalogowania się za każdym razem jest potrzebny kod zabezpieczeń. Ten kod jest udostępniany przez aplikację mobilną. Funkcja weryfikacji dwuetapowej konta My F-Secure obsługuje zestaw kodów kody odzyskiwania, które można zapisać oddzielnie. Dzięki tym kodom można uzyskać dostęp do konta bez aplikacji do uwierzytelniania, jeśli na przykład zgubisz urządzenie przenośne generujące kod zabezpieczeń.

Uwaga: Te kody należy przechowywać w bezpieczny sposób, tak aby nikt inny nie miał do nich dostępu. Każdego kodu można użyć tylko raz. Należy używać kodów w podanej kolejności.

Sign In or Register to comment.