Zalecenia związane z wykluczeniami w produktach F-Secure

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

W tym artykule omówiono zalecenia firmy F-Secure dotyczące wykluczeń we wszystkich produktach ochrony punktów końcowych firmy F-Secure, takich jak Client Security i Server Security.

Wykluczenia są zawsze potencjalnymi kierunkami ataku. Jeśli haker odkryje sposób odczytania listy wykluczeń, może na podstawie tych informacji złamać zabezpieczenia systemu. Z tego powodu zalecamy stosowanie wykluczeń tylko w następujących sytuacjach:

  1. Problemy z wydajnością aplikacji wywołane przez aplikację antywirusową. W tym przypadku zalecamy skontaktowanie się z działem obsługi klienta firmy F-Secure, abyśmy mogli zbadać problem oraz (jeśli to możliwe) wydać poprawkę, która go rozwiąże.
  2. Fałszywe wyniki pozytywne. Kiedy usługa nieprawidłowo wykryje zagrożenie, można tymczasowo wykluczyć taki plik do czasu, gdy firma F-Secure rozwiąże problem powodujący fałszywe wyniki pozytywne. Jeśli to się zdarzy, udostępnij firmie F-Secure przykład, korzystając z funkcji Prześlij próbkę.

Podsumowując, jeśli dowolna aplikacja działa poprawnie na serwerze lub stacjach roboczych, nie trzeba stosować wykluczeń. Jeśli wykluczenia są potrzebne, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania i zastosować do jego zaleceń. Na przykład firma Microsoft ma następujące zalecenie dla komputerów przedsiębiorstw z systemem Windows: Zalecenia dotyczące skanowania antywirusowego komputerów w przedsiębiorstwie z obsługiwanymi obecnie wersjami systemu Windows.