Bruke F-Secure SENSE i andre land/regioner enn der produktet ble solgt

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SENSE er bare tilgjengelig for salg i utvalgte land for øyeblikket for ikke å komme i konflikt med myndigheters krav. Vi anbefaler derfor sterkt av SENSE-enheter bare bør brukes i landet eller regionen hvor de ble solgt, med unntak av EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). SENSE-enheter som selges innenfor EØS, kan brukes i andre EØS-land.

Myndigheters krav omfatter, men er ikke begrenset til bestemmelser knyttet til radiofrekvenser, produktsikkerhet, farlige kjemikalier, avfallshåndtering, eksportkontroll og så videre.

Sjekk tilgjengeligheten av SENSE her.

Sign In or Register to comment.