Hvordan aktiverer jeg F-Secure KEY-autoutfyllingsfunksjonen i Android 8 og nyere?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Merk: Den nye F-Secure KEY-autoutfyllingsfunksjonen for å logge på apper, er bare tilgjengelig på enheter som kjører Android Oreo (8.0 og 8.1). Når det gjelder nettsteder, er autoutfyllingsfunksjonen bare tilgjengelig på enheter som kjører Android Pie (9.0).

Slik aktiverer du autoutfyllingsfunksjonen:

  1. Gå til Innstillinger > System > Språk og inndata > Avansert > Autofylltjeneste på enheten.

    Merk: Avhengig av enhetens modell kan tilgangen til autoutfyllingstjenesten være forskjellig fra beskrivelsen ovenfor. Se håndboken til enheten for å få mer informasjon.

  2. Velg F-Secure KEY som tjeneste, og velg deretter OK.
Nå er enheten konfigurert for å tillate automatisk utfylling av påloggingslegitimasjon.