Hvordan kan jeg logge meg på en app eller et nettsted med autoutfylling?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Merk: Den nye F-Secure KEY-autoutfyllingsfunksjonen for å logge på apper, er bare tilgjengelig på enheter som kjører Android Oreo (8.0 og 8.1). Når det gjelder nettsteder, er autoutfyllingsfunksjonen bare tilgjengelig på enheter som kjører Android Pie (9.0).

Merk: Påse at du har registrert URL-adressen til appen/nettstedet i den aktuelle KEY-oppføringen for at KEY skal kunne vise riktig oppføring!

Slik logger du deg på en app eller nettjeneste:

  1. Åpne påloggingssiden til appen eller nettstedet.
  2. Trykk på brukernavnfeltet og velg riktig oppføring fra nedtrekkslisten for autoutfylling.

    Merk: Hvis F-Secure KEY er låst, må du oppgi hovedpassordet før du kan åpne KEY. Deretter kan du velge oppføring.

Nå er du logget på appen eller nettjenesten.