Hvordan konfigurerer jeg totrinnsgodkjenning for My F-Secure-kontoen?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Før du konfigurerer totrinnsgodkjenning for My F-Secure-kontoen:
 • Installer en godkjenningsapp, for eksempel Google Authenticator eller Duo Mobile, på mobilenheten.
 • Påse at mobilenheten din kan lese QR-koder.

Vi anbefaler at du bruker enten en PC eller Mac til å konfigurere denne funksjonen.

 1. Logg deg på My F-Secure med brukernavnet og passordet ditt for kontoen.
 2. Når du er logget på, velger du <navnet ditt> > Kontoinnstillinger, og velger deretter F-Secure-kontoinnstillinger.
 3. Klikk på Endre ved siden av Totrinnsgodkjenning-statusen.
 4. Klikk på Oppsett.
 5. Knytt My F-Secure-kontoen til mobilappen for godkjenning.
  1. Åpne appen på mobilenheten.
  2. Skann QR-koden på skjermen, eller oppgi en sikkerhetskode manuelt i appen. Du finner sikkerhetskoden ved å klikke på Vis kode.
 6. Generer en kode med godkjenningsappen, og oppgi den i det tomme feltet.
 7. Klikk på Slå på.
Nå har du konfigurert totrinnsgodkjenning for My F-Secure-kontoen.

Viktig: Lagre gjenopprettingskodene i tilfelle du ikke får tilgang til mobilenheten for godkjenning og kan generere koder.

Sign In or Register to comment.