Jeg har konfigurert totrinnsverifisering for My F-Secure, men jeg får ikke logget meg på. Hva må jeg

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptomer

Du får ikke tilgang til My F-Secure ved bruk av mobilappen for godkjenning som er installert på mobilenheten, for eksempel fordi du har mistet telefonen eller den er ødelagt.

Diagnose

Du har aktivert totrinnsverifisering for My F-Secure. Men fordi du ikke har tilgang til mobiltelefonen, kan du ikke opprette godkjenningskoden med mobilappen for godkjenning på den mobile enheten.

Løsning

Logg deg på My F-Secure ved bruk av gjenopprettingskodene du opprettet da du konfigurerte totrinnsverifisering for My F-Secure.

Merk: Hvis du har konfigurert totrinnsverifisering for My F-Secure, utgjør gjenopprettingskodene en sikkerhetstilgang til kontoen. Hvis du ikke har disse gjenopprettingskodene, vil du ikke få tilgang til kontoen.

Sign In or Register to comment.