Hva er totrinnsverifisering for My F-Secure?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Totrinnsverifisering er en funksjon som tilfører My F-Secure-kontoen et ekstra lag med sikkerhet. Dette ekstra laget sørger for at ingen kan logge seg på som deg, selv om denne personen har fått tak i passordet ditt.

Når du eller noen andre forsøker å logge på kontoen, spør totrinnsverifiseringen om de to tingene som bare du kjenner og har: passordet og den unike sikkerhetskoden. Sikkerhetskoden du trenger, genereres ved hjelp av godkjenningsprogramvare som Google Authenticator eller Duo Mobile, som du kan installere på mobilenheten.

Når totrinnsverifisering er aktivert, kreves det en sikkerhetskode hver gang du logger deg på. Mobilappen gir deg denne sikkerhetskoden. I totrinnsverifiseringsfunksjonen for My F-Secure-kontoen, finnes det også et sett med gjenopprettingskoder som du kan lagre separat. Disse kodene sørger for at du får tilgang til kontoen uten godkjenningsappen, for eksempel hvis du skulle være så uheldig å miste mobilenheten som genererer sikkerhetskoden.

Merk: Husk å oppbevare disse kodene trygt, og pass på at det bare er du som har tilgang til dem. Du kan bruke hver kode bare én gang og i den rekkefølgen de er oppført.