Hvordan kan jeg logge på en app eller et websted med autofyld?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Bemærk: Denne nye autofyld-funktion i F-Secure KEY til at logge på apps er kun tilgængelig på enheder, der kører på Android Oreo (8.0 og 8.1). For webstederne er autofyld-funktionen kun tilgængelig på enheder, der kører på Android Pie (9.0).

Bemærk: For at KEY kan vise den korrekte post til appen/webstedet, skal du sørge for, at du har angivet URL-adressen i den relevante KEY-post!

Sådan logges der på en app eller webtjeneste:

  1. Åbn logonsiden i appen eller på webstedet.
  2. Tryk på feltet til brugernavn, og vælg posten fra rullelisten til autofyld.

    Bemærk: Hvis F-Secure KEY er låst, skal du først indtaste din masteradgangskode for at åbne KEY. Derefter kan du vælge posten.

Du er nu logget på appen eller webtjenesten.
Sign In or Register to comment.