Använda F-Secure SENSE i ett annat försäljningsland/en annan försäljningsregion

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SENSE kan för närvarande enbart köpas i utvalda länder av regelefterlevnadsskäl. Vi rekommenderar därför starkt att SENSE-enheter enbart används inom det land eller den region de säljs i, med undantag för EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). SENSE-enheter som säljs inom EES kan användas i andra EES-länder.

Regelefterlevnad omfattar (men är inte begränsad till) bestämmelser om radiofrekvens, produktsäkerhet, skadliga kemikalier, avfallshantering, exportkontroll och så vidare.

Kontrollera den aktuella tillgängligheten för SENSE här.