Använda F-Secure SENSE i ett annat försäljningsland/en annan försäljningsregion

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

F-Secure SENSE kan för närvarande enbart köpas i utvalda länder av regelefterlevnadsskäl. Vi rekommenderar därför starkt att SENSE-enheter enbart används inom det land eller den region de säljs i, med undantag för EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). SENSE-enheter som säljs inom EES kan användas i andra EES-länder.

Regelefterlevnad omfattar (men är inte begränsad till) bestämmelser om radiofrekvens, produktsäkerhet, skadliga kemikalier, avfallshantering, exportkontroll och så vidare.

Kontrollera den aktuella tillgängligheten för SENSE här.

Sign In or Register to comment.