Hur aktiverar jag autofyllfunktionen i F-Secure KEY på Android 8 och senare?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Anm: Den här nya autofyllfunktionen i F-Secure KEY som gör att du kan logga in på appar är enbart tillgänglig på enheter som kör Android Oreo (8.0 och 8.1). För webbplatserna är autofyllfunktionen enbart tillgänglig på enheter som kör Android Pie (9.0).

Så här aktiverar du autofyllfunktionen:

  1. På din enhet går du till Inställningar > System > Språk och inmatning > Avancerat > Autofylltjänst.

    Anm: Beroende på din enhetsmodell kan åtkomsten till autofylltjänsten skilja sig från det som anges ovan. Konsultera enhetsmanualen för mer information.

  2. Välj F-Secure KEY som din tjänst och sedan OK.
Din enhet är nu inställd på att tillåta autofyll av inloggningsuppgifter.