Hur sparar jag mina inloggningsuppgifter från en mobilapp till F-Secure KEY?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Anm: Den här nya autofyllfunktionen i F-Secure KEY som gör att du kan logga in på appar är enbart tillgänglig på enheter som kör Android Oreo (8.0 och 8.1). För webbplatserna är autofyllfunktionen enbart tillgänglig på enheter som kör Android Pie (9.0).

När du loggar in på en ny app för första gången uppmanar F-Secure KEY dig att spara din inloggningsinformation i KEY. Observera att detta enbart gäller appar, inte webbplatser.

Så här sparar du dina inloggningsuppgifter från en app till KEY:

  1. Öppna den nya appen och ange din registreringsinformation. Prompten Vill du spara användarnamn och lösenord till F-Secure KEY? visas.
  2. Välj Spara för att spara dina inloggningsuppgifter till KEY. Posten Lägg till ny fylld med din inloggningsinformation visas medan dina nyligen skapade inloggningsuppgifter sparas till KEY.