Hur loggar jag in på en app eller webbplats med hjälp av autofyll?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Anm: Den här nya autofyllfunktionen i F-Secure KEY som gör att du kan logga in på appar är enbart tillgänglig på enheter som kör Android Oreo (8.0 och 8.1). För webbplatserna är autofyllfunktionen enbart tillgänglig på enheter som kör Android Pie (9.0).

Anm: För att KEY ska kunna visa rätt post för appen/webbplatsen ska du se till att du har angett dess URL i rätt KEY-post!

Så här loggar du in på en app eller webbtjänst:

  1. Öppna appen eller webbsidans inloggningssida.
  2. Tryck på fältet för användarnamn och välj posten från rullgardinsmenyn för autofyll.

    Anm: Om F-Secure KEY är låst måste du först ange ditt huvudlösenord för att öppna KEY. Sedan kan du välja posten.

Du är nu inloggad på appen eller webbtjänsten.
Sign In or Register to comment.