Hur ställer jag in tvåstegsautentisering för mitt My F-Secure-konto?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Innan du ställer in tvåstegsautentisering för ditt My F-Secure-konto:
 • Installera en autentiseringsapp, som Google Authenticator eller Duo Mobile, på din mobila enhet.
 • Se till att din mobila enhet kan läsa QR-koder.

Vi rekommenderar att du använder antingen en PC eller en Mac för att ställa in den här funktionen.

 1. Logga in på My F-Secure med användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
 2. När du har loggat in väljer du <ditt namn> > Kontoinställningar och sedan F-Secure kontoinställningar.
 3. Bredvid statusen Tvåstegsautentisering klickar du på Ändra.
 4. Klicka på Ställ in.
 5. Länka ditt My F-Secure-konto till mobilautentiseringsappen.
  1. Öppna appen på din mobila enhet.
  2. Skanna QR-koden på skärmen eller ange en säkerhetskod i appen manuellt.Du hittar säkerhetskoden genom att klicka på Visa kod.
 6. Generera en kod med hjälp av autentiseringsappen och ange den i det tomma fältet.
 7. Klicka på Aktivera.
Du har nu ställt in tvåstegsautentisering för ditt My F-Secure-konto.

Viktigt: Spara återställningskoderna ifall du inte kan komma åt mobilautentiseringsappen för att generera koderna.

Sign In or Register to comment.