Hur inaktiverar jag tvåstegsautentisering för mitt My F-Secure-konto?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
  1. Logga in på My F-Secure med användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
  2. När du har loggat in väljer du <ditt namn> > Kontoinställningar och sedan F-Secure kontoinställningar.
  3. Bredvid statusen Tvåstegsautentisering klickar du på Ändra.
  4. Under Ändra status klickar du på Inaktivera. Fönstret Inaktivera tvåstegsautentisering öppnas.
  5. Klicka på Inaktivera.

När du har inaktiverat tvåstegsautentisering för ditt My F-Secure-konto ombeds du inte längre att ange en säkerhetskod när du loggar in.

Sign In or Register to comment.