Hur kommer jag åt och laddar ned återställningskoderna för tvåstegsautentisering för mitt F-Secure-k

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
 1. Logga in på My F-Secure med användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
 2. När du har loggat in väljer du <ditt namn> > Kontoinställningar och sedan F-Secure kontoinställningar.
 3. Bredvid statusen Tvåstegsautentisering klickar du på Ändra.
 4. Gör ett av följande:
  • Klicka på Visa aktuella återställningskoder för att visa koderna i din webbläsare.
  • Klicka på Hämta återställningskod i filformatet .txt. Koderna hämtas till din dator i filformatet .txt. Gå till mappen Nedladdningar och spara dina koder på en säker plats.
  • Klicka på Generera nya återställningskoder > Generera för att skapa en ny uppsättning återställningskoder.
   Anm: När du genererar nya återställningskoder slutar tidigare genererade koder att fungera.Kom ihåg att spara de nya koderna.

När du har ställt in tvåstegsautentisering för My F-Secure-kontot är det viktigt att du kommer ihåg att spara återställningskoderna.Återställningskoderna är en viktig del av skyddet. De används för att komma åt ditt My F-Secure-konto om du av någon anledning inte kan använda mobilautentiseringsappen.

Viktigt:

Förvara koderna på ett säkert ställe och se till att bara du kan komma åt dem. Du kan endast använda varje kod en gång och i ordningen de listas.