Jag har ställt in tvåstegsautentisering för My F-Secure, men kan inte logga in. Vad ska jag göra?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptom

Du kan inte komma åt My F-Secure med hjälp av den mobilautentiseringsapp som är installerad på din mobila enhet, till exempel på grund av att du har tappat bort din telefon eller att den är sönder.

Diagnos

Du har aktiverat tvåstegsautentisering för My F-Secure. Eftersom du inte kan komma åt din mobiltelefon kan du dock inte skapa autentiseringskoden med mobilautentiseringsappen på din mobila enhet.

Lösning

Logga in på My F-Secure med hjälp av de återställningskoder du skapade när du ställde in tvåstegsautentisering för My F-Secure.

Anm: Om du har ställt in tvåstegsautentisering för My F-Secure ger återställningskoderna reservåtkomst till ditt konto. Om du inte har dessa återställningskoder kan du inte komma åt ditt konto.

Sign In or Register to comment.