Vad är tvåstegsautentisering för My F-Secure?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Tvåstegsautentisering är en funktion som ger ett extra säkerhetslager till ditt My F-Secure-konto. Detta extra lager säkerställer att ingen kan logga in som dig, även om den personen kan ditt lösenord.

När du eller någon annan försöker logga in på ditt konto ber tvåstegsautentiseringen om de två saker som bara du kan och har: ditt lösenord och en unik säkerhetskod. Den säkerhetskod du behöver genereras med hjälp av en autentiseringsprogramvara, som Google Authenticator eller Duo Mobile, vilken du kan installera på din mobila enhet.

När tvåstegsautentisering är inaktiverat krävs en säkerhetskod varje gång du loggar in. Mobilappen tillhandahåller denna säkerhetskod. I funktionen för tvåstegsautentisering i ditt My F-Secure-konto finns det även en uppsättning återställningskoder som du kan spara separat. Dessa koder säkerställer att du kan komma åt ditt konto utan autentiseringsappen om du till exempel tappar bort den mobila enhet som genererar säkerhetskoden.

Anm: Kom ihåg att förvara koderna på ett säkert ställe och se till att bara du kan komma åt dem. Du kan bara använda varje kod en gång och enbart i den ordning de anges.

Sign In or Register to comment.