Rekommendationer om undantag i F-Secures produkter

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Den här artikeln innehåller F-Secures rekommendationer om undantag i samtliga produkter för slutpunktsskydd från F-Secure, däribland Client Security och Server Security.

Undantag utgör alltid potentiella angreppsvektorer. En hackare kan räkna ut hur listan med undantag kan läsas och använda denna information för att kompromettera ett system, vilket är anledningen till att vi rekommenderar att du tillämpar undantag enbart under följande omständigheter:

  1. Prestandaproblem med applikationer, vilka orsakas av antivirusapplikationen. I dessa fall rekommenderar vi att du kontaktar F-Secures kundvård, så att vi kan undersöka saken och om möjligt släppa en lösning för att åtgärda problemet.
  2. Falsk positiv detektion. När du upplever en falsk positiv detektion kan den påverkade filen uteslutas temporärt tills F-Secure åtgärdar den falska positiva detektionen. Om du upplever en falsk positiv detektion ska du tillhandahålla ett exempel till F-Secure via Skicka ett exempel.

För att sammanfatta – om en applikation som körs på en server eller arbetsstation fungerar utan fel är inga undantag nödvändiga. Om du behöver tillämpa undantag ska du vända dig till respektive programvaruleverantör och tillämpa de rekommendationer de tillhandahåller. Microsoft har exempelvis följande rekommendation för företagsdatorer som kör Windows:Rekommendationer för virusgenomsökning på företagsdatorer som kör Windows-versioner som stöds för närvarande