Så raderar du ett My F-Secure-konto permanent

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om du anser att du inte längre behöver ditt My F-Secure-konto kan du begära att kontot raderas permanent genom att kontakta vår kundsupportteam antingen via chatt eller genom ett telefonsamtal.

Sign In or Register to comment.