Hur använder jag mina inloggningsuppgifter från F-Secure KEY för att logga in på en webbtjänst med m

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Tip: Om du vill logga in på en webbtjänst med genvägen Ctrl+Alt+v låser du upp KEY-appen, placerar muspekaren i fältet för användarnamn på inloggningssidan, klickar på Ctrl+Alt+v och väljer relevant post från listrutan.

Du kan också logga in på en webbtjänst med dina inloggningsuppgifter för F-Secure KEY:

  1. Logga in på F-Secure KEY.
  2. I Lösenord klickar du på en post för att öppna den.
  3. Klicka på knappen Kopiera bredvid ditt användarnamn. Detta gör att ditt användarnamn kopieras till urklipp.
  4. På webbtjänstens inloggningssida klistrar du in ditt användarnamn i fältet för användarnamn.

    Tip: Om du har angett URL:en till webbtjänsten i KEY-posten kan du snabbt komma åt webbtjänsten från KEY-posten genom att klicka på postsymbolen.

  5. Gå tillbaka till KEY och posten.
  6. Klicka på knappen Kopiera bredvid ditt lösenord. Detta gör att ditt lösenord kopieras till urklipp.
  7. På webbtjänstens inloggningssida klistrar du in ditt lösenord i fältet för lösenord.
  8. Logga in.

Note: Dina inloggningsuppgifter rensas automatiskt från urklipp efter en viss tid eller när applikationen stängs.