Hvordan fjerne passorddata fra F-Secure KEY

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke F-Secure KEY og vil slette data du har lagret på F-Secures servere, må du fjerne alle passorddata før du avinstallerer appen.

Hvis du vil fjerne alle KEY-data, må hver oppføring slettes for seg. Slik gjør du dette:

  1. Gå til appen og åpne en oppføring.
  2. Klikk på Rediger.
  3. Klikk på Slett. Nå er oppføringen slettet.
  4. Gjenta trinn 1 til 3 for hver passordoppføring i KEY. Når du har gjort dette, kan du avinstallere appen.

Note: Vi har ingen mulighet til å dekryptere informasjon som du har lagret i F-Secure KEY.

Sign In or Register to comment.