Hvordan slår jeg på F-Secure KEY-tastaturet i Android?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Når du installerer F-Secure KEY, introduserer appen et eget virtuelt tastatur på enheten. For å bruke KEY-tastaturet må du slå det på i Android-innstillingene. Plasseringen av denne innstillingen er avhengig av enhetens Android-versjon. Se i håndboken til enheten for å få mer informasjon.

Når det gjelder enheter som kjører Android 8 og nyere, er tastaturinnstillingene plassert under Innstillinger > Generelle innstillinger > Språk og inndata.

Slik slår du på F-Secure KEY-tastaturet:

  1. Under Tastatur trykker du først på Vis tastatur-knapp og deretter på Skjermtastatur.
  2. Trykk på Behandle tastatur under Skjermtastatur.
  3. Trykk på F-Secure KEY under Behandle tastatur for å slå det på.
Hvis du vil kontrollere at F-Secure KEY-tastaturet er slått på, åpner du noe som innebærer skriving av tekst. Trykk deretter på tastatursymbolet på navigeringslinjen. Da vises en liste over tilgjengelige tastaturer, og F-Secure KEY skal være ført opp som ett av alternativene.