Hvordan får jeg tilbake F-Secure KEY-hovedpassordet på en mobilenhet?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Note: Du kan gjenopprette hovedpassordet ved å følge fremgangsmåten nedenfor bare hvis du tidligere har opprettet en gjenopprettingskode for F-Secure KEY-hovedpassordet.

Hvis du har glemt hovedpassordet, følger du denne fremgangsmåten for å få tilgang til KEY igjen med gjenopprettingskoden for hovedpassordet:

  1. Åpne F-Secure KEY.
  2. Trykk på Glemt hovedpassordet? på påloggingsskjermbildet.
  3. Gjør ett av følgende:
    • Trykk på Importer bilde, og velg kodebildet i Bilder/Galleri.
    • Trykk på Skann gjenopprettingskode, og skann utskriften av koden.

    Hovedpassordet vises på skjermen.

  4. Trykk på Logg på.

Da åpnes F-Secure KEY-hovedsiden.