Hvordan får jeg tilbake F-Secure KEY-hovedpassordet på en skrivebordsenhet?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Note: Du kan gjenopprette hovedpassordet ved å følge fremgangsmåten nedenfor bare hvis du tidligere har opprettet en gjenopprettingskode for F-Secure KEY-hovedpassordet.

Hvis du har glemt hovedpassordet, følger du denne fremgangsmåten for å få tilgang til KEY igjen med gjenopprettingskoden for hovedpassordet:

  1. Åpne F-Secure KEY.
  2. Klikk på Glemt hovedpassordet? på påloggingsskjermbildet.
  3. Klikk på Importer bilde.
  4. Finn og åpne bildefilen med gjenopprettingskoden for hovedpassordet, som du opprettet tidligere.

    Hovedpassordet vises på skjermen.

  5. Klikk på Logg på.

Da åpnes F-Secure KEY-hovedsiden.

Sign In or Register to comment.