Hvordan oppretter jeg en gjenopprettingskode for hovedpassordet i KEY på en mobilenhet?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Important: Vi anbefaler sterkt at du oppretter en gjenopprettingskode for F-Secure KEY-hovedpassordet så snart du har tatt F-Secure KEY i bruk, fordi dette er den eneste måten du kan få F-Secure KEY-hovedpassordet tilbake på hvis du skulle glemme det.

Slik oppretter du en gjenopprettingskode for hovedpassordet:

  1. Logg deg på F-Secure KEY på en mobilenhet.
  2. Gå til Meny > Innstillinger.
  3. Trykk på Opprett gjenopprettingskode, oppgi hovedpassordet og trykk på Bekreft.

    Bildet av gjenopprettingskoden opprettes automatisk.

  4. Trykk på Lagre som bilde.

    Bildet blir lagret i Bilder/Galleri-mappen på enheten.

  5. Gå til Bilder/Galleri-mappen og trykk på bildet. Send bildet til en tjeneste som du kan skrive det ut fra.
  6. Slett filen fra enheten når du har skrevet ut koden.

Note: Vi anbefaler at du lagrer gjenopprettingskoden for hovedpassordet som et bilde og skriver ut filen for oppbevaring, i stedet for å lagre koden i en skylagringstjeneste.

Sign In or Register to comment.