Hvordan oppretter jeg en gjenopprettingskode for hovedpassordet i KEY på en skrivebordsenhet?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Important: Vi anbefaler sterkt at du oppretter en gjenopprettingskode for F-Secure KEY-hovedpassordet så snart du har tatt F-Secure KEY i bruk, fordi dette er den eneste måten du kan få F-Secure KEY-hovedpassordet tilbake på hvis du skulle glemme det.

Slik oppretter du en gjenopprettingskode for hovedpassordet:

  1. Logg deg på F-Secure KEY på en skrivebordsenhet.
  2. Klikk på Innstillinger > Opprett gjenopprettingskode.

    Bildet opprettes automatisk.

  3. Klikk på Lagre for å lagre bildet.
  4. Oppgi hovedpassordet og klikk på OK.
  5. Velg en mappe hvor du vil lagre bildet av gjenopprettingskoden, og klikk på Lagre.
  6. Gå til mappen hvor du lagret bildet, og skriv det ut.
  7. Slett filen fra enheten når du har skrevet ut koden.

Note: Vi anbefaler at du lagrer gjenopprettingskoden for hovedpassordet som et bilde og skriver ut filen for oppbevaring, i stedet for å lagre koden i et filsystem eller en skylagringstjeneste.