Kan F-Secure KEY fylle ut påloggingslegitimasjonen min automatisk? (Windows)

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee
Ja, du kan fylle ut påloggingsinformasjonen på Windows-datamaskiner automatisk på denne måten:
  1. Logg deg på F-Secure KEY med hovedpassordet ditt.
  2. Gå til nettjenesten du vil ha tilgang til.
  3. Klikk i brukernavnfeltet og trykk på Ctrl + Alt + v på tastaturet. En nedtrekksliste med lagrede passorddata vises.
  4. Velg den tilsvarende oppføringen for den tjenesten. F-Secure KEY fyller ut brukernavnet og passordet.